Is er een wapen van Esschoten?


Onderstaand wapen heb ik gekregen van iemand uit de Delftse tak. Het is onbekend waar deze vandaan komt. Mogelijk is het een verzonnen wapen. Maar toch leuk om te plaatsen:

Wapen van Esschoten
Het wapen van Esschoten:

Aan de mannelijke zijde vertoont het wapen een boom (een es) en aan moederszijde drie groene schildjes op een zilver veld. De kleuren zijn hierbij omgewisseld, omdat volgens een heraldische regel kleur niet aan kleur en metaal (goud of zilver) niet aan metaal dient te grenzen. Het helmteken bevat eveneens een es met als versiering geen vlucht maar een hertengewei.