De geschiedenis van de naam 'van Eschoten'.

 

De eerst nu bekende stamvader (Egbert Lutjes) kwam uit Beekbergen. Een afstammeling (Willem Luberse) heeft een tijd in het buurtschap Eschoten (bij Otterlo) gewoond. Hij verhuisde naar Zeist, waar al een Willem Lubberse woonde. Hierdoor ging hij de naam 'Willem Lubberse van Eschoten' gebruiken. De naam werd op verschillende wijze geschreven (Eeschoten, Eschote, Escot, Eschoote, Eschooten, Eschoten, Esschooten, Heeschoten, Nijschoten). Op een bepaald moment is dit veranderd in 'van Esschoten' en is in 1811 zo ingeschreven in de burgelijke stand. En zo komt de famile aan z'n naam.

 

Het buurtschap Eschoten. 

De Veluwe was reeds eeuwen voor Christus geboorte bewoond. De Saksische boeren, die hier kwamen, bouwden hun hoeven in een kring. Die boeren waren vrije Germanen. Er was bos en grond genoeg. Zij woonden aan de rand van het bos. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de keltische velden op het Wekeromse Zand. Daar hebben de eerste mensen van de regio gewoond.

Omstreeks 1300 komen we bekende namen tegen in de literatuur: Steven van Mossel, Steven van Ginkel, Gode van Delen, Arnout van Willinckhuizen, Wouter van Wekenen, Henric van Eschoten, Johan van Roekel en Bart van Westerhuis. Dit zijn nu plaatsnamen bij ons.

Het oudste kasteel in de omgeving heette Bouwhuis. Deze stond in Eschoten. De familie die er woonde heetten Eyschoten (in het jaar 1370). Dit is dus de familie die de naam heeft gegeven aan het buurtschap, maar heeft genetisch geen koppeling met onze familie.
In 1466 werd Huis Eschoten aan de bezittingen van Het Laar toegevoegd.
In die tijd liepen hier nog beren en wolven. In 1659 schreef men dat er meer wolven liepen dan er mensen woonden. Die wolven wilde men graag kwijt. Wanneer iemand een moerwolf doodde kreeg die persoon er 60 gulden voor, een rekelwolf bracht 50 gulden op.
Het kasteel is in 1740 vervallen.

De naam Eschoten zou kunnen betekenen: door essen (bomen) omheinde percelen (schoten).

Het kasteel Eschoten


 

Eeschoten, buurs. op den Veluwen zoom, prov. Gelderland.

arr. en 3 u. N. W. van Arnhem kant. en 4 u. N. ten O. van Wageningen, gem. en 2 u. N. ten O. van Ede, 1/4 u. N. N. O. van Otterloo, waartoe het behoort, met 100 inw.

Uit: A.J. van der Aa. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden

Het buurtschap Eschoten?


 

Eschoten aan de meulenbeek

Eschoten is een dorp in Gelderland op de Veluwe gelegen aan het watertje genaamd de meulenbeek
NB de afbeelding is een gewone dorpstoorn met een soort kerk eenige woonhuizen en digtbij een koornmolen. (Otterlo met de Harskampermolen?)

Eeskoten: g.a.

Een ridderhofstad of kasteel gelegen in Gelderland op de Veluwe, hebbende de heerehuyzen Laar en Otterlo tot gebuuren en is ontrent vier uuren ten noord westen van Arnhem gelegen.

Uit: A. Schoemaker, Beschrijvinge van de Steeden, Dorpen, Adellijke Huizen enz. in Gelderlandt, geschikt naar de Order van 't Alphabeth, met fraye teekeningen van Stellingwerff, de Haen en andere
Bron: www.historischetopografie.nl